DIY - jeb dari pats. Vai t vajaga?

  • Datums

DIY - no angu valodas: Do It Yourself. Dari pats.

Ja nolgstu kdu citu dart darbu, man par to ir jmaks. Ja es pats to darbu varu izdart, man nav nevienam jmaks. 100% ietaupjums!

Bet varbt t nemaz nav....

Piemrs no dzves - kds no msu klientiem, kur odien paliks anonms nodarbojs ar koka grdu ieklanu. Labi domdams, klients bija pavadjis daudz laika uzrakstot visskaistko aprakstu par sevi un savu uzmumu. oti skaistu. Par moderniem risinjumiem, kvalitatviem materiliem. Par individulu pieeju un vislabkm cenm. Un daudzas citas universlas vrtbas.

Kur problma? KOKA GRDAS! Neviens vrds par koka grdm, parketu, osi vai priedi. Ms sirsngi ieteicm prrakstt tekstu, bet klients bija jau tik daudz laika ieguldjis, ka nebija ar mieru maint.

Pc nedas, klients zvana - kapc manu lapu nevar nekur atrast? Ja esat lasjui tepat blakus esoo ststu par SEO, tad Js zinsiet, ka, -  ja nav mekltie vrdi Jsu mjas lap, Google to neatrads. Un viss.

Samm atauju prrakstt saturu, iekaujot vrdus un frzes, kurus audis vartu izmantot, mekljot koka grdu meistarus, un jau pc dam dienm lapa bija top.

Darot pats, klients iztrja savu laiku rakstot, un vl pazaudja laiku kamr via lapa nebija atrodama.

Uzticties profesioniem mdz sankt ltk un labk nek mint paam nodarboties ar cita specialitti! 

Dalies ar o rakstu: