Mobilo telefonu draudzga www lapa

  • Datums

Cik tad nu kds skata mjas lapas telefon?

 

Nu - apskatam statistiku. Msu pau ( Websoft.lv ) lapas apmekltji sadaas di:

WWW lapu skata:

Mobil telefon    65%

Dator                   32%

Planet                3%

 

Agrk bija apmram pusi uz pusi - datora ekrni un telefona ekrni.  Ttad procents lapas kas tiek skattas mazaj telefona ekrn tikai pieaug, un jau ir dominjos.

Kapc tas ir svargi?

Ir 2 galvenie iemesli kapc ir jpielgo mjas lapas telefona ekrniem.

1. Ekrna izmers un proporcijas.

 Datra ekrns ir plats k kino ekrns. Telefonam ir tiei otrdi - vertikls.
Ldz ar to, lapai paai (programatrai) ir jsaprot ar kdu ekrnu lapa tiek skatta, un ir jpielgo saturu lai tas izskats glti, un ir ar salasms gan uz liel daotra ekrna, gan uz maz, vertikl telefona ekrna.

2. Google mekltjs

Google jau pirms laba laika ieviesa prasbu lai visas mjas lapas btu elastgas (responsive - eng). Tas nozm ka saturs prkrtojs lai tas btu rti lasms uz telefona ekrna. Ja lapa ar to neiek gal, pozcija Google mekltj krtas. 

Ja gribat ka Jsu uzmuma lapa ir atrodama Google mekltj, tas ir oti svargi! 

Dalies ar o rakstu: